Zelfredzaamheid in Benin

52.217 mensen in Benin zijn al zelfredzaam – en er volgen er nog veel meer.

De opbrengst van de Run for The Hunger Project komt ten goede aan het werk van The Hunger Project in Benin. Met als ultiem doel dat de dorpsgemeenschappen uiteindelijk zo goed met elkaar en met hun lokale overheid samenwerken, dat ze voortaan zelf verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede, maar vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken: zelfredzaam.

De eerste drie gebieden staan op eigen benen. Met indrukwekkende resultaten: 72% minder huishoudens hebben honger, 50% meer kinderen gaan er naar school, 87% van de huishoudens heeft toegang tot schoon drinkwater, 84% van de boeren past nieuwe landbouwtechnieken toe en 99,5% van de mensen gelooft dat zij zelf hun toekomst kunnen veranderen. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet helemaal: de komende jaren volgen nog 15 zelfredzame gebieden.

Meer over The Hunger Project