11 highlights: dit bereikten we in Benin

De Run for The Hunger Project leverde in elf edities meer dan 1 miljoen euro op voor The Hunger Project Benin. Wat bereikte The Hunger Project – gesteund door onder meer deze opbrengst –  in de afgelopen 10 jaar in Benin? Veel om trots op te zijn! Pascal Djohossou, directeur van The Hunger Project Benin, zet zijn hoogtepunten op een rij:​

 1. Epicentra
  Achttien gemeenschappen zijn gemobiliseerd en hebben het cruciale proces doorlopen van gelatenheid naar empowerment – via Vision, Commitment and Action.
   
 2. Zelfredzaamheid
  Vier epicentra zijn zelfredzaam, en kunnen verder zonder hulp van The Hunger Project. Eind 2016 bereikten de eerste drie epicentra in Benin hun eigen gestelde doelen voor zelfredzaamheid: Avlamé, Bétérou en Kissamey, gevolgd door Zakpota begin 2018.
   
 3. Gezonde voeding
  The Hunger Project Benin verspreidt kennis over toegankelijk, lokaal gezond voedsel. Niet alleen op het platteland, maar ook via nationale campagnes. Naast kennis worden ook lokale voedingssupplementen, zoals moringapoeder, verspreid.
   
 4. Voedselzekerheid
  Boeren krijgen training in slimme, vernieuwde landbouwtechnieken. Ze verbeteren hun kennis en skills over productietechnieken, vermindering van verlies na de oogst, verwerking van landbouwproducten en toegang tot markten.
   
 5. Jongeren en vrouwen
  Na de speciale empowerment trainingen voor jongeren en vrouwen zijn 33 vrouwen gekozen in een bestuurlijke functie op lokaal niveau. De leiderschap comités van de epicentra zelf zijn ook dynamischer nu mannen, vrouwen en jongeren allemaal vertegenwoordigd zijn.
   
 6. Ondernemerschap
  Door toegang tot microkredieten, voorlichting en begeleiding is de sociaaleconomische positie van vrouwen, jongeren en gezinnen verbeterd. Hun micro-ondernemingen staan bekend om hun goede technische en management skills.
   
 7. Moringa
  Ooit begonnen als initiatief van The Hunger Project Benin, is het moringaprogramma behoorlijk groot geworden. In de jaarlijkse landelijke moringacampagne werken zo’n 20 organisaties samen. En het programma is ook buiten de grenzen gegroeid: regionale samenwerking met Nigeria en internationale uitbreiding naar Ethiopië, Malawi en Oeganda.
   
 8. Kleuteronderwijs
  The Hunger Project bouwde achttien goed uitgeruste kleuterscholen, waardoor meer kinderen voorschools onderwijs kunnen volgen.  Zeven van deze kleuterscholen worden volledig ondersteund door de Beninse overheid.
   
 9. Sanitatie
  The Hunger Project Benin werkt vanuit de gezondheidscentra aan een steeds betere beschikbaarheid van sanitaire voorzieningen in de dorpen.
   
 10. Partners
  Voor de opschaling van de epicentrumstrategie werkt The Hunger Project samen met partners. Zo bouwt The Hunger Project Benin aan een nieuw partnerschap met United Nations Development Program (UNDP) en United States Agency for International Development (USAID). Een overeenkomst met het ministerie van volksgezondheid is in de maak. Het ministerie neemt straks de gezondheidsklinieken in de epicentra over: zij belooft dan zorg te dragen voor de bevoorrading van de klinieken en voor opgeleid personeel.
   
 11. Community-led development
  The Hunger Project is aanjager van de “Gender-Focus Community Led Development Movement in Benin’’. Samen met vijftien jongeren- en vrouwenorganisaties promoot deze beweging geïntegreerde ontwikkeling, georganiseerd “van onderop” en door de gemeenschap zelf geleid.

Meer weten? Lees hier meer over het werk van The Hunger Project in Benin.